Vem är behörig att söka gymnasieskolan?


För att du skall vara behörig att söka till gymnasieskolans internationella program krävs att du har lägst betyget godkänd i följande ämnen:


  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska eller Svenska som andraspråk


samt för


Yrkesprogram: ytterligare 5 ämnen

Högskoleförberedande program:

NA och TE: biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen

EK, HU och SA: geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen

ES: + 9 andra ämnen (utöver matematik, svenska och engelska)

Introduktionsprogram: För behörighet krävs att man saknar behörighet till nationellt program.


Du får inte vara äldre än 19 år eller ha genomgått en gymnasieutbildning.


Frågor?


Har du frågor och funderingar kring detta, kontakta din SYV eller antagningskansliet. ​


Publicerad: 2019-11-12

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice