Gymnasium

Tre skolungdomar, en kille och två tjejer, sitter och jobbar framför en dator.

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

 

  • 18 nationella program som pågår under 3 år. De är indelade i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och examensarbete.

  • Fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

  • Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

  • Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen.Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.

  • De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier

 

Publicerad: 2019-05-24

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice