Att välja annan skola

Föräldrar och vårdnadshavare kan välja att låta sitt barn skrivas in i en annan av kommunens skolor, förutsatt att det finns plats. Detta gäller både kommunens egna skolor och de fristående skolorna.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den som gäller för det område där ni bor ska du göra en anmälan. Det gäller också om du vill att barnet ska börja grundskolan som sexåring.


Det är kommunstyrelsen som har huvudansvaret för kommunens grundskolor. Alla barn är garanterad en plats i en kommunal skola, och har rätt till en plats i en skola nära hemmet.

Publicerad: 2019-01-28

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice