Grundskola

Två skolbarn tillsammans med sin fröken.

Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Alla barn är garanterade en plats i en kommunal skola, och har rätt till en plats i en skola nära hemmet. Du som förälder kan välja att låta ditt barn gå i en annan av kommunens skolor, förutsatt att det finns plats. Detta gäller både kommunens egna skolor och de fristående skolorna.


På Skolverkets hemsida finns mer information om grundskolan.

Publicerad: 2019-12-17

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice