Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem kompletterar utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

 

I Sollefteå kommun finns denna fritidsverksamhet för barn från 6 till vårterminen eleven fyller 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar.

 

Fritidshemmen är öppna under den del av dagen då barnen inte är i skolan och under lov.

Publicerad: 2019-01-22

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice