Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem kompletterar utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Fritidshemmen skall stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

I Sollefteå kommun finns denna fritidsverksamhet för barn från 6 till vårterminen eleven fyller 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar.


Fritidshemmen är öppna under den del av dagen då barnen inte är i skolan och under lov.

Publicerad: 2016-03-09

Medborgarservice