Arbetssökande eller föräldraledig

Har du behov av att ha ditt barn i förskola eller i fritidshem då gäller följande när du är arbetssökande eller föräldraledig.

Förskola

Barn som fyllt ett år har rätt till förskoleverksamhet som omfattar minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.Schematiden bestäms i samråd med rektor och personal utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar.


Fritidshem

Barn i fritidshem har möjlighet till fritidsverksamhet som omfattar 2 timmar per dag eller 10 timmar i veckan. Schematiden bestäms i samråd med rektor och personal utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar.

Publicerad: 2012-10-30

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice