Förskola

En flicka som visar sina händer efter att ha lekt med fingerfärg.

Har du ett barn som är mellan 3 och 5 år? Då har ditt barn rätt till avgiftsfri förskola. Kommunen har skyldighet att låta ditt barn gå i förskola 15 timmar i veckan.

Tre, fyra- och femåringar har rätt till avgiftsfri allmän förskola minst 525 timmar om året, från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Kommunen är skyldig att erbjuda samtliga barn plats, men vårdnadshavarna väljer om de vill utnyttja möjligheten.


Förskoleverksamheten omfattar 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsårstider. Schematiden bestäms i samråd med rektor och personal utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar.


Allmän förskola är avgiftsfri. För tre, fyra- och femåringar som behöver ytterligare tid utöver den allmänna förskolan tas avgift ut till den del som överstiger 15 timmar i veckan.

Publicerad: 2017-06-02

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice