Förskola och barnomsorg

En låda med siffror av trä i olika färger.

Som förälder kan du välja två former av förskoleverksamhet, förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). För barn som börjat grundskolan finns skolbarnomsorg i form av fritidshem.
Samtliga verksamh eter finns som kommunal och enskild verksamhet.

Vårt mål är att alla verksamheter ska präglas av hög kvalitet, glädje och lärande för alla barn.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år.

Från hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnet till fritidshemmet.


På Skolverkets hemsida finns mer information om förskoleverksamhet.

Publicerad: 2017-02-08

Medborgarservice