Förskola och barnomsorg

En låda med siffror av trä i olika färger.

Som förälder kan du välja två former av förskoleverksamhet, förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). För barn som börjat grundskolan finns skolbarnomsorg i form av fritidshem.
Samtliga verksamheter finns som kommunal och enskild verksamhet.

 

Vad är förskola?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år.

Från hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnet till fritidshemmet.


På Skolverkets hemsida finns mer information om förskoleverksamhet.

Publicerad: 2019-02-13

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice