Edwise, Sollefteå lärportal

Sollefteå kommun använder  en webbaserad lärplattform, för alla elever i alla skolformer.

Lärportalen är ett hjälpmedel som ger skolan bättre överblick, effektivare arbete och ökade möjligheter till kommunikation. Den är webbaserad och ger åtkomst till systemet även hemifrån. I lärportalen finns nyhetskanaler, elevdokumentation, samarbetsytor och en rad andra funktioner som är till för att underlätta det pedagogiska arbetet. Eleverna får användarnamn och lösenord som gör att de kommer åt de olika funktionerna.

Vårdnadshavare kan också ansöka om ett konto för att ta del av den information som rör det egna barnet. Innehållet i systemet kommer att skilja sig åt beroende på hur lärare har valt att arbeta med de olika funktionerna. Vårdnadshavare kan även få avisering via sms och e-post till mobiltelefon eller e-postadress vid ogiltig frånvaro.

För att kunna logga in i lärportalen måste du ha ett konto och för att få ett konto måste du ha minst ett barn som har barnomsorg eller går i någon skolform i kommunen. Det är endast vårdnadshavare till barnet som har rätt att ansöka om ett konto. Båda vårdnadshavarna kan ansöka om konto till samma barn. Ditt konto är knutet till ett eller flera barn. Du gör således en ansökan för vart och ett av de barn som finns i familjen.

Med ett konto i lärportalen kan du bland annat ta del av dina barns skolarbete, förbereda dig inför utvecklingssamtal, frånvaron och kommunicera med lärare.

Inloggning för vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare till elev i den kommunala grund- eller gymnasieskolan loggar in via länken "Logga in i lärportalen som vårdnadshavare" för att komma till lärportalen.

Ansökan om konto för vårdnadshavare

Om du inte redan har en inloggning till lärportalen kan du som vårdnadshavare ansöka om konto via länken "Ansök om konto för vårdnadshavare". Mentor eller annan behörig personal beviljar därefter ditt konto förutsatt att uppgifterna överensstämmer och du får ett e-postmeddelande med dina kontouppgifter.

Mobil-"appar" för frånvaro, schema och  sjukanmälan.

Logga in via länkarna. Lägg gärna in dessa som bokmärken på din enhet.

Mer information hur du använder "appen" finns i ett PDF-dokument   via nyheterna på startsidan, om du loggar in här: https://www.edwise.se/länk till annan webbplats

Glömt lösenord?

Om du glömt ditt användarnamn eller lösenord kan du med din tidigare registrerade e-postadress återställa detta via länken "Glömt lösenord".

Hjälp i lärportalen

Hjälpsidor finns när du loggat in via länken "Hjälp" i fönstret nere till vänster eller via ikoner med ett frågetecken "?".

Publicerad: 2016-11-17

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice