Specialpedagog

Specialpedagogerna i Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor/förskolechef med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Specialpedagogernas uppgift är också att vara ett verksamhetsstöd för rektorer och personal, för att barn och elever i kommunens för- och grundskolor ska ges en likvärdig utbildning.

 

Inom Centrala elevhälsan finns specialpedagoger med kompetens inom tal, språkstörning, hörsel, tecken som stöd, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teknikstöd.

 

Inom Centrala elevhälsan finns även en samordnare för nyanlända elevers lärande som ansvarar för att hjälpa till vid mottagandet samt att stärka utbildningens kvalitetet för nyanlända elever.

 

Arbetsuppgifterna består av:

  • Handledning och konsultation till enskild pedagog eller arbetslag
  • Observation av grupp/klass
  • Deltagande i Elevhälsoteam i grundskolan
  • Deltagande i Barnhälsoteam i förskolan
  • Utbildning och föreläsningar
  • Pedagogiska utredningar

 


Om och när behov finns samarbetar Centrala elevhälsan med externa verksamheter. Specialpedagogerna samordnar även nätverk och fortbildning/kompetensutveckling för pedagoger i för- och grundskola.Publicerad: 2018-08-31

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice