Specialpedagog

Specialpedagogerna i Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor/förskolechef med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Specialpedagogernas uppgift är också att vara ett verksamhetsstöd för rektorer och personal, för att barn och elever i kommunens för- och grundskolor ska ges en likvärdig utbildning.


Inom Centrala elevhälsan finns specialpedagoger med kompetens inom tal, språkstörning, syn, hörsel, tecken som stöd, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt teknikstöd.


En specialpedagog kan erbjuda:

  • Handledning och konsultation till enskild pedagog eller arbetslag
  • Observation av grupp/klass
  • Deltagande i elevhälsoteam i grundskolan
  • Deltagande i barnhälsoteam i förskolan
  • Utbildning och föreläsningar
  • Pedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter
  • Pedagogiskt stöd vid syn- eller hörselskadaOm och när behov finns samarbetar Centrala elevhälsan med externa verksamheter. Specialpedagogerna samordnar även nätverk och fortbildning/kompetensutveckling för pedagoger i för- och grundskola.Publicerad: 2019-10-28

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice