Skolsköterska

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser. Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger och relationer.

 
Skolhälsovården arbetar tillsammans med elevhälsans övriga professioner i elevhälsoteam för att eleverna ska nå läroplanernas mål i skolan. Vi medverkar till att eleverna ska få en god lärmiljö.


Skolhälsovården träffar eleverna genom hälsosamtal (f-klass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet).


Vi erbjuder vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.


Vi har öppen mottagning, men tiderna varierar utifrån hur många skolor varje skolsköterska ansvarar för.


Finns det behov att träffa skolläkare så bokas det besöket via skolsköterskan på den skolan där eleven går.


Publicerad: 2020-03-27

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice