Skolpsykolog

Centrala elevhälsans skolpsykolog jobbar på uppdrag av rektor med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Skolpsyklogens arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet.

 

Skolpsyklogens arbetsuppgifter är:

 

  • Konsultation och handledning till skolpersonal och rektor
  • Deltagande i elevhälsoteam på grundskola och gymnasium
  • Utbildningsinsatser och föreläsningar
  • Psykologutredning när rektor har frågställning kring skolform

Publicerad: 2020-03-27

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice