Skollogoped

Centrala elevhälsans skollogoped jobbar på rektors uppdrag där språkfrämjande- och förebyggande insatser prioriteras. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.


Som legitimerad logoped har man kunskap på avancerad nivå avseende språk/tal och kommunikation. Detta innefattar bland andra diagnoserna; språkstörning, stamning, fonasteni (rösttrötthet), dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), dyspraxi (oförmåga till viljemässiga talrörelser) och dysfagi (sväljsvårigheter).


Skollogopeden samarbetar med pedagoger för att stödja och lyfta det logopediska perspektivet.

Skollogopedens arbetsuppgifter är:

  • Språklig kartläggning när rektor har frågeställning kring skolform.
  • Anpassa lärmiljön enligt ett språkfrämjande perspektiv.
  • Konsultation och handledning till skolpersonal och rektorer.
  • Deltagande i barn- och elevhälsoteamet (från förskolan upp till gymnasiet).
  • Utbildningsinsatser, kurser och föreläsningar.


Publicerad: 2019-08-27

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice