Skolläkare

Skolläkaren arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus.

Just nu är skolläkartjänsten vakant på grund av att VOON stägt ner.

För att komma i kontakt med skolläkare kontaktar du skolsköterskan på den skola eleven går. Vem du skall kontakta kan du läsa under skolsköterska.

 

Skolläkaren konsulteras till exempel efter hälsoundersökning hos skolsköterska där vidare bedömning/insats eventuellt behövs.

Publicerad: 2018-11-22

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice