Distansundervisning påverkar barn- och ungdomars hälsa

Den 17 mars 2020 meddelande statsminister Stefan Löfvén att gymnasier och högre utbildning ska övergå till distansundervisning. I över ett år har landets gymnasielever läst antingen hel- eller deltid på distans.

Även högstadieelever har haft distansundervisning på hel- eller deltid under olika perioder. Från allt fler håll kommer signaler om att den ökade hemmatillvaron och distansundervisningen inte har varit bra för den psykiska hälsan.

Allt fler uppger att de är mer oroliga och stressade än vanligt. I en undersökning som gjorde av forskare på Lunds Universitet visade det sig att hälften av eleverna svarade att de var mer stressade och oroade än tidigare. Och en överväldigande majoritet utryckte att de upplevde att distansundervisningen orsakade ökad stress.

- Vi ser också en ökad oro och stress bland eleverna i vår kommun. Det är inget som vi kan sätta siffror på men skolan är en väldigt stor del av barn- och ungdomars sociala tillvaro och när den förändras så kraftigt får det negativa effekter, säger Örjan Abrahamsson, skolchef Sollefteå kommun.

Distansundervisningen gör det svårare för elever att bli sedda och få feedback på arbetet. Även lärandet som uppstår naturligt i en skolmiljö mellan elever uteblir. Många har också fått se sin sociala samvaro med jämnåriga begränsas kraftigt. En annan oro är att de rutiner som en skoldag ger försvinner.

- Vi får också indikationer på att dessa restriktioner slår väldigt olika på eleverna. Detta kommer att vara en stor utmaning för skolan de kommande åren, säger Örjan Abrahamsson.

För att försöka minska dessa skadliga effekter har elevhälsan i Sollefteå kommun gjort en rad punktinsatser också jobbat förebyggande. Trots detta är bedömningen att närundervisningen måste komma igång så snart som möjligt.

- Personalen har gjort ett fantastiskt arbete men det är under väldigt svåra förhållanden. Ska barn- och ungdomar få en bra undervisning och god chans så är det oerhört viktigt att vi så snart som möjligt kan återgå till närundervisning.

I Sollefteå kommun har utgångspunkten alltid varit att verksamheten ska vara igång så långt som det är möjligt och enbart gå till fjärr-/distansundervisning på inrådan av Regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länets smittskyddsenhet.

- Vi kommer alltid att agera utifrån det som är bäst för barnen och ungdomarna. Får vi direktiv om att det bästa är att införa distansundervisning så kommer vi att göra det men vi kommer också att öppna upp skolor om det inte finns någon sådan rekommendation. För allt tyder på att det bästa för barnen är att få gå i skolan med normala rutiner, avslutar Örjan Abrahamsson.