Växelvis fjärrundervisning på högstadiet efter sportlovet.

Region Västernorrlands smittskyddsenhet har rekommenderat kommunerna i Västernorrland att införa växelvis fjärrundervisning på högstadiet under vecka 11.

Bakgrunden till rekommendationen att växelvis fjärrundervisa är en ökad smittspridning i riket och vår omgivning, främst i Västerbotten- och Gävleborgs län. Även om antalet dödsfall minskar tack vare vaccination av de äldsta har sjukvården fortfarande en väldigt hög belastning.

Smittskyddsenheten ser att riskerna är betydande och att smittspridningen åter tar fart även här och hoppas kunna begränsa detta genom att tunna ut antal elever i skolbyggnaderna och i kollektivtrafiken.

Växelvis fjärrundervisning innebär att eleverna har undervisning på plats i skolan vissa dagar och digital fjärrundervisning andra dagar, utifrån ett roterande schema som respektive skola meddelar under måndag v. 11.

Måndag den 15 mars (v. 11) kommer alla elever på högstadiet börja sin skoldag kl. 12.30, eftersom lärarna planerar för fjärrundervisningen på förmiddagen. Kl. 12.30 börjar måndagens lektioner, vilka är digitala. Under måndagen 15/3 kommer alla elever också att få ett schema för hur undervisningen kommer att se ut resten av veckan och till och med den 1 april (påsklovet). Respektive skola kommer också att informera om hur elevernas skollunch ska hanteras.

Grundsärskolan kommer att ha verksamhet som vanligt.

Tack för att vi tillsammans håller i och håller ut.