Växelvis undervisning Sollefteå gymnasium 25/1-1/4

Regeringen öppnade på tisdagens presskonferens upp för möjlighet för gymnasieskolan att bedriva undervisning på plats förutsatt att huvudman har dialog med smittskyddsläkare utifrån lokala förutsättningar.
Skolchef Örjan Abrahamsson har efter samråd med länets övriga skolchefer samt smittskydd Västernorrland fattat beslut om växelvis fjärr- och distansundervisning. I nuläget gäller detta från och med måndagen den 25/1 fram till 1 april , enligt fördelning nedan.

Jämna veckor, veckorna 4, 6, 8, 12

 • ÅK1: NB20, VO20, SA20, TE20, HA20, BF20, BA20, EK20, FTTRA20, NA20, EE20
 • ÅK 2: HA19, BA19
 • ÅK 3: FTPER18, VO18
 • Transport (FTTRA18/FTTRA19) yrkeskurser enligt information från lärare.
 • Naturbruk (NB18/NB19) yrkeskurser enligt information från lärare.
 • Individuella val åk 2&3 på fjärr/distans
 • individuellt val åk 1 enligt information från lärare
 • IMV elever som läser grundskoleämnen på IM går de veckor de har lektioner på plats dvs
  de närvarar varannan vecka i lokaler på IM.
 • Stöd/omläsningslektioner sker enligt information från lärare
 • Elever åk 4 följer sina undervisningsgrupper.

Skidgymnasiet, fotbollsgymnasiet, dans samt hockeygymnasiet bedriver verksamhet enligt
information från tränarna.

Udda veckor, veckorna 5, 7, 9, 11, 13

 • FTPER20, FTLAS20, EE20 (Bispgården)
 • ÅK 2: BF19, EK 19, FTPER19, FTLAS19, FTTRA19, HT19 NA19, NB19, SA19, TE19, VO19
 • ÅK 3: NB18, BF18, HA18, BA18, FTLAS18, HT18, NA18, SA18, TE18, EK18, FTTRA18
 • Transport (FTTRA18/FTTRA19) yrkeskurser enligt information från lärare.
 • Naturbruk (NB18/NB19) yrkeskurser enligt information från lärare.
 • Individuella val åk 2 & 3
 • Individuellt val åk 1 enligt information från lärare.
 • IMV elever som läser grundskoleämnen på IM går de veckor de har lektioner på plats dvs de närvarar varannan vecka i lokaler på IM.
 • Stöd/omläsningslektioner enligt information från lärare
 • Elever åk 4 följer sina undervisningsgrupper

Skidgymnasiet, fotbollsgymnasiet, dans samt hockeygymnasiet verksamhet enligt
information från tränarna.

Viss undervisning kommer fortsatt att ske på fjärr- och distans, enligt information från
undervisande lärare.

Skolledningen

Sollefteå gymnasium