Undervisning enligt schema från 14/1

Skolorna i Sollefteå kommun återgår till normal verksamhet från och med 14 januari 2021. Det betyder att samtliga skolor är öppna och undervisning bedrivs som innan snöstormen.

Högstadiet: De elever som är schemalagda att befinna sig på skolan torsdag 14/1 ska vara i skolan. Övriga elever har fjärr- och distansundervisning som planerat.

Gymnasieskolan: Fortsatt fjärr- och distansundervisning enligt nuvarande schema.