Sollefteå kommuns skolor hålls stängda även (13/1)

På grund av det mycket extrema vädret och SMHIs klass 3-varning har Sollefteå kommun beslutat att stänga alla skolor även under onsdagen (13/1).

Det mycket extrema vädret fortsätter och Sollefteå kommun har beslutat att ställa in all undervisning även imorgon. Vårdnadshavare uppmanas att så långt det är möjligt hålla sina barn hemma även den 13/1.

Det är just nu oklart hur eventuella skolskjutsar kan genomföras under morgondagen.

Förskola: Verksamheten bedrivs som vanligt. Vårdnadshavare som har möjlighet uppmanas att hålla barnen hemma under onsdagen och inte komma till verksamheten.

Fritids: Verksamheten bedrivs som vanlig. Vårdnadshavare som har möjlighet uppmanas att hålla barnen hemma under onsdagen och inte komma till verksamheten.

Grundskolan: Skolan är öppen för de elever som behöver tillsyn.
Ingen undervisning kommer att bedrivas och vårdnadshavare uppmanas att hålla barnen hemma.

Grundsärskolan bedrivs som vanligt. Vårdnadshavare som har möjlighet uppmanas att hålla barnen hemma under onsdagen och inte komma till verksamheten.

För elever i årskurs 7-9 gäller distans- och fjärrundervisning för samtliga elever under onsdagen.

Gymnasiet: Fortsätter bedriva sin verksamhet via fjärrundervisning enligt tidigare beslut.

Gymnasiesärskolan: Verksamheten bedrivs som vanligt. Vårdnadshavare som har möjlighet uppmanas att hålla eleverna hemma och inte komma till verksamheten.