Grundskolan övar fjärrundervisning

Under pandemin har gymnasieskolan tvingats genomföra utbildning på distans med syfte att minska smittspridning. Under hösten har smittan ökat i samhället och vi behöver förbereda oss på, och öva inför en eventuell fjärrundervisning också på grundskolan.

Den 21-22 december kommer därför några av Sollefteås grundskolor att genomföra undervisningen på distans och dessa är:

- Helgum skola 4-6

- Junsele skola 7-9

- Långsele skola 4-6

- Nipanskolan 7-9

- Ramsele skola 4-9

- Vallaskolan 7-9

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få information från respektive skola om hur fjärrundervisningen ska genomföras, vad som gäller för skollunch och hur skolan säkerställer det särskilda stödet till elever i behov av detta.

God jul och ett gott nytt år önskar vi alla elever och vårdnadshavare!