Växelvis fjärr-/distansundervisning på Sollefteå gymnasium

Från och med måndag 30 november inför Sollefteå gymnasium växelvis fjärrundervisning, detta efter dialog med smittskyddsenheten i Region Västernorrland.

Smittskyddsenheten i Västernorrland ser ingen vidare anledning till att enbart ha fjärr- och distansundervisning på Sollefteå gymnasium. Sollefteå kommun har fattat beslutet om att införa roterande schema, vilket innebär att enbart delar av eleverna är på skolan samtidigt.

Beslutet är taget för att tunna ut antalet elever i skolbyggnaderna och i kollektivtrafiken för att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller fram till och med jullovet eller tills dess annat beslut fattas.

Gymnasiesärskolan kommer att ha verksamhet som vanligt från måndag 30 november.

Information:

Skolan kommer inte att vara stängd för elever som har fjärrundervisning. Elever som enligt schemat omfattas av distans-/fjärrundervisning rekommenderas att stanna hemma. Det ger möjlighet för elever i behov av kompensatoriska instanser, t.ex. utan tillgång till internet hemma, att få sina behov tillgodosedda.

Information läggs ut på gymnasiets hemsida samt appen PinToMind Go. Ladda hem appen i telefonen och skriv in koden KERTEU för att få tillgång.

Elever inskrivna i gymnasieskolan förväntas delta i distansundervisning, vilket även ger rätt till medel från CSN. Om elever utan giltig orsak ej deltar i distans-/fjärrundervisning anses det som ogiltig frånvaro och kan medföra en indragning av medel från CSN. Schemat skall följas och eleverna förväntas logga in på lektion på ordinarie tid.

Du som elev förväntas att fortsätta din skolgång. Uppgifter i Classroom och motsvarande skall genomföras. Icke genomförda uppgifter samt att inte logga in till lektion medför ogiltig frånvaro.

Som elev förväntas du vara aktiv i skolarbetet.

Elever som har distans-/fjärrundervisningen kan beställa matlådor via tillgänglig e-tjänst.