Sollefteå gymnasium övergår till distans-/fjärrundervisning

På grund av den ökande smittspridningen går Sollefteå gymnasium över till distans-/fjärrundervisning från 16/11 och två veckor framåt.

Tre elever på Sollefteå gymnasium har bekräftats smittade med COVID-19 och ett antal elever har under veckan uppvisat symtom men ännu inte fått provsvar. Därför har Sollefteå kommun i dialog med Smittskyddsenheten på Region Västernorrland beslutat om att huvuddelen av gymnasiet ska övergå till distans-/fjärrundervisning som en försiktighetsåtgärd.

Beslutet gäller i två veckor och därefter tas nytt beslut. Beslutet gäller INTE de elever som har undervisning på Skedomsskolan (Transportprogrammet årskurs 2 och 3 samt Naturbruksprogrammet).

- Eftersom vi ligger långt framme med digitalisering på våra skolor så är det här en försiktighetsåtgärd som vi snabbt kan vidta för att stoppa en eventuell smittspridningen, säger Örjan Abrahamsson skolchef i Sollefteå kommun.

Distans/fjärr- undervisning kan även införas på andra skolor om behov finns och åtgärden rekommenderas av Smittskyddet på Region Västernorrland.

Beslutet innebär också att trycket på kollektivtrafiken minskar.

Elever förväntas delta i undervisningen

Information läggs ut på gymnasiets hemsida samt appen PinToMind Go. Ladda hem appen i telefonen och skriv in koden KERTEU för att få tillgång.

Elever inskrivna i gymnasieskolan förväntas delta i distansundervisning, vilket även ger rätt till medel från CSN. Om elever utan giltig orsak ej deltar i distans-/fjärrundervisning anses det som ogiltig frånvaro och kan medföra en indragning av medel från CSN. Ordinarie schema skall följas och eleverna förväntas logga in på lektion på ordinarie tid.

Du som elev förväntas fortsätta din skolgång via distansundervisning. Uppgifter i Classroom och motsvarande skall genomföras. Icke genomförda uppgifter samt att inte logga in till lektion medför ogiltig frånvaro.

Som elev förväntas du vara aktiv i skolarbetet och följa ditt schema i respektive kurs.