Smittspridningen ökar - skolan vidtar åtgärder

Runt om i vårt närområde ökar nu smittspridningen. Vi har hittills varit relativt förskonade men nu ser vi tecken på ökad smittspridning även i vår kommun.

Vi har idag fått uppgifter om att det finns smittade personer med anknytning till våra skolor. Dessa personer och deras familjer kommer att vara hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skolan kommer också att vidta följande åtgärder.

1) Visar barn symptom ska barnet vara hemma tills barnet är helt friskt

2) Visar du som vårdnadshavare eller personal symptom ska du stanna hemma, testa dig och återkomma först när du är frisk

3) Lärare som tillhör riskgrupp och/eller familjemedlemmar som tillhör riskgrupp, kan komma att ha viss eller all undervisning digitalt/via nätet/på distans

4) Elever som tillhör riskgrupp eller som har familjemedlemmar som tillhör riskgrupp kontaktar respektive mentor om önskan om särskilt upplägg/hemundervisning finns. Frågan tas därefter till rektor för beslut.

Vi vill också lägga till en vädjan från Skolverksamheten i Sollefteå kommun.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd ska barn som har anhöriga med bekräftat Covid-19 i hemmet att gå i förskola och skola som vanligt. Däremot skulle vi i verksamheten vilja vädja till er vårdnadshavare att se över möjligheten att hålla barnen hemma tills hela familjen är frisk.

Vidare uppmanar vi er att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
  • Testa dig om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inom- och utomhus
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • Undvik trängsel
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester
  • Jobba hemifrån om du har möjlighet

Örjan Abrahamsson

Skolchef Sollefteå

Översättningar av informationen finns på flera olika språk här nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skolabrev november 2020 -Spanska.pdf Pdf, 173.2 kB. 173.2 kB 2020-11-11 09.38
Skolabrev november 2020 -Thai.pdf Pdf, 273.8 kB. 273.8 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Arabiska.pdf Pdf, 119.7 kB. 119.7 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Persiska.pdf Pdf, 161.8 kB. 161.8 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 - Tigrinja.pdf Pdf, 142.7 kB. 142.7 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Nederländska.pdf Pdf, 175 kB. 175 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Polska.pdf Pdf, 80.7 kB. 80.7 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Ryska.pdf Pdf, 196.1 kB. 196.1 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Somaliska.pdf Pdf, 165.1 kB. 165.1 kB 2020-11-11 09.38
Skolbrev november 2020 -Turkiska.pdf Pdf, 96.2 kB. 96.2 kB 2020-11-11 09.38