Fördjupad samverkan mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet planerar att teckna ett långsiktigt samverkansavtal inom att antal utvalda forskningsområden och de områden som diskuteras är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

I veckan genomfördes därför en workshop med universitetsledningen, kommunledningen och forskarrepresentanter från de fem huvudområden som identifierats.

Ambitionen är att Sollefteå kommun och Mittuniversitetet ska teckna ett fyrårigt samverkansavtal med forskningssamverkan.

- Mittuniversitetet har tidigare tecknat sådana här samverkansavtal med andra kommuner i Västernorrland. Vi ser framemot ett fördjupat samarbete med Sollefteå kommun. Det känns roligt att komma till en kommun med en sådan framåtanda som vi ser i Sollefteå, säger Mittuniversitetets rektor Anders Fällström

Sollefteå kommuns kommunalråd Johan Andersson delar Anders Fällströms entusiasm inför det förestående samarbetet.

- Genom det här kan vi och Mittuniversitetet komma närmare varandra inom några områden där vi kan fokusera på de ”spjutspetsar” vi har i Sollefteå, konstaterar Johan Andersson.

Just nu pågår arbetet att identifiera inom vilka områden Mittuniversitetet och Sollefteå kommun kan samarbeta och på vilket sätt det kan göras.

Det handlar om att knyta samman kommunala verksamheter med forskare från Mittuniversitetet i olika utvecklingsområden.

Fem huvudområden har hittills identifierats där man nu går vidare för att mer i detalj se om och i så fall hur man skulle kunna samverka. Det är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

Ambitionen är att ett samverkansavtal om gemensam forskningssamverkan ska kunna tecknas vid halvårsskiftet nästa år och gälla fram till halvårsskiftet 2025.

Genom en systematisk samverkan i viktiga framtidsfrågor kan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tillsammans skapa resurser och attraktion som bidrar till en hållbar tillväxt för Sollefteå kommun, Mittuniversitetet och regionen.

Utöver dessa fem forskningsområden har det även identifierats två andra områden där gemensamma satsningar är aktuella. Det gäller dels en satsning på gymnasieskolans teknikprogram där man inför ett fjärde år med inriktning på energi, dels en fortsatt satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning.

Ambitionen är också att Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ska kunna skapa en gemensam ”arena” där näringslivet, skola och universitetet kan mötas. Ett mer gemensamt systematiskt arbetssätt inom kompetensförsörjning och inom hela lärandelivscykeln ses också av vikt att implementera.