Rörelse skapar bättre arbetsro på Rödsta skola

Bilden föreställer barn med i rörelse med händerna i luften.

Sedan i våras pågår ett rörelseprojekt på Rödsta skola. Med hjälp av korta, regelbundna och genomtänkta rörelseövningar under dagen skapas rörelseglädje, arbetsro, bra förutsättningar för inlärning och i förlängningen bättre studieresultat.

– Tanken är att det ska vara ett naturligt inslag under dagarna med allt från lätta till lite svårare övningar, förklarar Marie-Anne Åkerman som är en av initiativtagarna till projektet och förklarar att motoriken har stor betydelse för inlärningsförmågan.

– Vi blandar lugnare/enklare motorikövningar med pulshöjande inslag. Kors- klapp- och balansövningar är särskilt bra i det här sammanhanget så vi tänker igenom passen noga. Runt 4-10 minuter håller vi på och det är alltid vuxna som är delaktiga.

Rörelse i vardagen ökar bland annat koncentrationsförmågan och minnet plus att övningarna ger utlopp för överskottsenergi.

– Vi märker att det överlag blir bättre arbetsro när vi kör de här passen regelbundet, konstaterar Marie-Anne och tillägger att rörelseprojektet genomförs i samarbete med Rödsta fritids.

– Skolan och fritids jobbar tillsammans med olika rörelseteman plus att idrottsläraren brukar ha inslag av matematik på sina lektioner. Nu under hösten använder vi ofta skogen som klassrum och har t.ex. NO ute. Där blir det alltså tvärtom, mer stillasittande ämnen blandas in i idrottens rörelse.

Syftet med mer rörelse i skolan är i slutändan bättre studieresultat.

– Rörelse i skolan är inget nytt men på det här sättet blir det mer organiserat och det blir bättre kontinuitet. Nu är målet att höja rörelsedelaktigheten mer bland eleverna.

De rörliga inslagen under dagen genomförs dels i form av rörelseavbrott under lektionerna och regelbunden ”Röris” ute på skolgården precis innan det är dags att gå in på morgonen på onsdagar. Aktiviteten genomförs i alla väder och kräver Inget ombyte.

Andreas Jansson, som arbetar på fritids, brukar vara den som håller i passet på onsdagsmorgnarna. Då deltar alla elever och pedagoger på skolan.

– Då brukar vi ha musik att röra oss till och fokusera på att ha roligt tillsammans. Att få hoppa runt och leka av sig lite extra innan det är dags att gå in brukar var en bra start på dagen, säger Andreas som brukar blanda mer genomtänkta rörelser med att barnen exempelvis får imitera djur i burar.

– Jag tror att det är nyttigt att få apa sig lite ibland och vara som man vill. Mitt mål är att få med så många som möjligt, även de som är lite mer återhållsamma, säger Andreas.

Mer rörelse i vardagen är bra för både vuxna och barn!