Välkommen tillbaka till skolan

När skolorna öppnar för höstterminen betyder det att många elever träffas igen på plats. För att undvika en ökad spridning av covid-19 vill vi uppmana alla elever till försiktighet och att följa myndigheternas rekommendationer,

  • Gör ditt bästa för att hålla fysiskt avstånd till andra
  • Ha en god handhygien
  • Stanna hemma om du känner minsta förkylningsliknande symptom. Har du feber ska du stanna hemma ytterligare 48 timmar efter att du blivit feberfri.

Viktigt med eget ansvar

Pandemin är inte över och vi måste fortsätta hjälpas åt för att bromsa och stoppa smittspridningen. Alla har vi ett gemensamt ansvar att följa råden. För vårdnadshavare till såväl barn i förskola som elever i skola, är det viktigt att kontinuerligt prata med sina barn om vikten av att hålla fysiskt avstånd till andra, att ha en god handhygien och att stanna hemma vid förkylningssymptom tills man är fullt frisk.

Även om det är få barn och ungdomar som insjuknat och barn många gånger har ett mildare sjukdomsförlopp, kan de fortfarande sprida smittan vidare. Hjälps vi åt kan vi under hösten hålla smittspridningen på en låg nivå och därmed minska belastningen på vården.

För att alla ska hålla sig friska har vi på förvaltningen tillsammans med rektorerna kommit fram till vissa konkreta åtgärder som ska respekteras.

Föräldramöten, utvecklingssamtal mm.

Förskolan och skolan kommer endast undantagsvis att genomföra föräldramöten fysiskt denna termin. Därför kommer vårdnadshavare inte att kunna räkna med att bli inbjudna till föräldramöten på samma sätt som tidigare läsår. Även utvecklingssamtalen kan komma att genomföras på andra sätt än de fysiskt traditionella. Information kommer naturligtvis att lämnas men den kommer då att ske på andra sätt. Rektor kommer att meddela vad som gäller för just den enskilda skolan.

Vårdnadshavare i skola och förskola

Normalt sett är vårdnadshavare välkomna till förskolan och skolan, men för att ytterligare minska risken för smittspridning rekommenderar vi starkt att lämning och hämtning av barn på låg- och mellanstadiet sker utomhus, alltså utanför skolan och/eller fritidshemmet. I förskolan kommer respektive rektor att meddela rutiner för lämning och hämtning av barnen.

Ovanstående är skrivet utifrån det vi idag känner till. När läget förändras kommer vi att lämna ny information.

Örjan Abrahamsson, Skolchef

Anders Åkerman, verksamhetschef

Till toppen