Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Program

Det finns nio yrkesinriktade nationella program, varav Sollefteå Gymnasiesärskola vid Gudlav Bilderskolan kan erbjuda programmen:

Utbildningens omfattning

Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år. De nationella programmen har dessa timmar fördelade på 2500 poäng. 

Varje elev har en individuell studieplan utifrån vilket program de läser.

God grund, utformning, flexibilitet

Gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Gymnasiesärskolan ska ha en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Monika Karlström
Rektor

Telefon: 0620-68 24 63
E-post: monika.karlstrom@utb.solleftea.se

Magnus Nilsson
Biträdande rektor

Mobil: 070-191 89 52
E-post: mange.nilsson@utb.solleftea.se

Cathrine Hällholm

Mobil: 073-274 51 76
E-post: cathrine.hallholm@utb.solleftea.se
Lärare, Apl och praktiksamordnare

Maria Olofsson

Mobil: 073-274 51 76
E-post: maria.m.olofsson@utb.solleftea.se
Lärare

Emelie Sellgren

E-post: emelie.sellgren@utb.solleftea.se
Pedagogisk resurs


Annika E Nilsson

Mobil: 073-274 51 76
E-post: annika.e.nilsson@utb.solleftea.se
Lärare