Behandlingspedagog, 400 YH poäng

Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv? Människor i utsatta situationer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa av olika slag. Människor i alla åldrar som behöver professionell behandling.

Behandlingsverksamheter bedrivs i Sverige av privata, ideella, kommunala, regionala samt statliga huvudmän i såväl olika boendeformer eller som daglig verksamhet. Branschen har stort behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn.

Under utbildningen får du den formella kunskap och de färdigheter som efterfrågas. Du får utveckla din yrkesmässiga roll om hur du ska bemöta människor i kris, svårigheter och förändring. Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 25% lärande i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under praktisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Utbildningsform

Utbildningen är upplagd på distans på heltid (40 h/vecka). Huvuddelen av studierna bedrivs från din hemort. Utbildningen omfattar 4 terminer med 13 fysiska träffar i Sollefteå, varje träff är 3-4 dagar. Alla sammankomster ska ses som obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.

Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform. Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra utbildningen. Webbkamera och headset är bra att ha.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling.

Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vill du veta mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du ansöker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du länk längre ned på sidan.

Läs mer om behörighet till Behandlingspedagog via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven. 

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Vi gör sedan bedömningen om du har reell kompetens, det vill säga att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket den leder till.

Om du åberopar reell kompetens behöver du komplettera din ansökan med vår e-tjänst för kompetenskartläggning. Du hittar den längre ned på sidan.

Olika steg i bedömningsprocessen:

 1. Grundläggande behörighet.
 2. Om antalet platser på utbildningen är mindre än antalet behöriga sökande bedöms betyg och de behöriga sökanden kallas till prov.

Kurser i utbildningen

 • Grupper och grupprocesser 20 yh-poäng
 • Mental och psykisk utveckling 30 yh-poäng
 • Juridik och dokumentation 25 yh-poäng
 • Somatisk omvårdnad 15 yh-poäng
 • Grunder för kommunikation 25 yh-poäng
 • LIA 1 Tillämpa och utveckla yrkesrollen 50 yh-poäng
 • Examensarbete 15 yh-poäng
 • Missbruks- och beroendetillstånd 30 yh-poäng
 • Mångkulturellt perspektiv i socialt behandlingsarbete 20 yh-poäng
 • Människosyn, bemötande och förhållningssätt 30 yh-poäng
 • Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar 25 yh-poäng
 • Rehabiliteringsinsatser 50 yh-poäng
 • LIA 2 Praktisk förankring av teoretisk kunskap 50 yh-poäng
 • Yrkesroll och hälsa 15 yh-poäng

Ansökan och utbildningsstart

Sista ansökningsdag 15 maj 2021. Ansökan är nu stängd och vi tar inte emot sena ansökningar tack vare av ett stort antal sökande i tid.

Utbilningsledare Behandlingspedagog

Ulla Larsson

Utbildningsledare Behandlingspedagog

Mobil: 073-270 95 06

E-post: ulla.larsson@utb.solleftea.se