Nya rekommendationer påverkar tentaskrivning på Reveljen

Från den 17 januari till den 20 februari kan vi tyvärr inte ta emot några externa elever/studenter för att skriva prov eller tentamen hos oss på Reveljen. De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, gällande riskreducerande åtgärder vid examinationer, gör att vi har tagit detta beslut eftersom vi i vår verksamhet bedömer att vi inte med säkerhet kan efterfölja dessa.

Vi håller oss uppdaterade på nya allmänna råd, rekommendationer och restriktioner och hoppas kunna välkomna er för att skriva prov eller tentamen inom en snar framtid. Om vi behöver förlänga uppehållet ytterligare efter den 20 februari så meddelar vi det här på hemsidan. Tillsammans hjälps vi åt att bromsa covid-19!