Länets kommuner får 6 miljoner för Lärcentrumutveckling

I början av oktober skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive Lärcentrum*. I veckan kom beskedet: drygt 6 miljoner kronor beviljades för 2021.

Pengarna som kommunerna har ansökt om kommer att användas till att utveckla de sex befintliga Lärcentrum som finns i länet samt uppstart av ett helt nytt lärcentrum i Sundsvall. Exempelvis vill kommunerna öka studiestödet, utveckla den digitala och fysiska lärandemiljön, ta fram information på olika språk samt genomföra kompetensutveckling inom fjärr-/distansstudier.

Reveljen - Centrum för vuxnas lärande i Sollefteå har varit aktivt involverade i processen kring statsbidragsansökan och utvecklingsledare Jonathan Lange säger.

"Det här var ett mycket glatt besked och ett kvitto på ett gott samarbete mellan länets kommuner. Nu behöver vi se till att skapa så god nytta som möjligt för våra elever, studerande och studenter med hjälp av dessa medel."

Målet är att skapa flexibla lärmiljöer för medborgarna som studerar på plats eller på distansutbildningar. Allt för att höja utbildningsnivån i länet samt bistå den eventuella yrkesväxlingen som det finns behov av, utifrån pandemin och varsel som skett i länet den senaste tiden.

*Med lärcentrum menas i förordning (2017:1303) en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.