Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är till för dig som är 20 år eller äldre. Du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver en individuellt anpassad studiegång.

Komvux som särskild utbildning erbjuder utbildning som utgår från dina förutsättningar och behov. Alla studerande får tillsammans med sin lärare forma studierna efter sina önskemål och upprätta en individuell studieplan.

Undervisningen sker i små undervisningsgrupper. Studiemiljön är också mycket lugn och är anpassad för att just du ska trivas.

Kursutbud

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Teknik
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle


Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå:

 • Information och kommunikation
 • Trafikantkunskap
 • Historia


Det är ett exempel på det kursutbud som vi erbjuder just nu. Kontakta oss om du har önskemål på andra kurser.

Vill du utbilda dig till ett yrke kan vi även erbjuda dig lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning sker ute på en arbetsplats där du har en handledare som hjälper och stödjer dig under utbildningen. Själva upplägget och innehållet av utbildningen planeras tillsammans med Reveljen.

Under utbildningen läser du kurser på komvux som särskild utbildning samtidigt som du tillbringar den mesta tiden ute på en arbetsplats. Bra för dig som har ett drömyrke!

Kontaktuppgifter Komvux som särskild utbildning

Marie Gjersvold

Lärare Komvux som särskild utbildning

Telefon: 0620-68 29 24

E-post: marie.gjersvold@utb.solleftea.se

Christer Sjödin

Rektor vuxenutbildningen

Telefon: 0620-68 22 93

Mobil: 076-792 98 81

E-post: christer.sjodin@utb.solleftea.se

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning - frågor kring lärling

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se