Kursutbud och kurslitteratur gymnasial nivå

I tabellen finner du de kurser som Reveljen erbjuder på plats hösten 2021 och våren 2022. Längre ned på sidan hittar du en pdf-fil med aktuell kurslitteratur.

Vi har även avtal med Arena Utbildning AB som erbjuder kurser på heldistans. Se deras webbsida för kursutbud och kurslitteratur. Länk finns längre ned på sidan.

‌Kurser platsförlagd undervisning

Kurs

Poäng

Övrigt

Förkunskaper

Engelska 5

100


Grundskola

Engelska 6

100


Engelska 5

Internationell ekonomi

100

Endast start vår 2022

Samhällskunskap 1b

Internationella relationer

100

Endast start höst 2021

Samhällskunskap 1b

Matematik 1a

100


Grundskola

Matematik 1b

100


Grundskola

Matematik 1c

100


Grundskola

Matematik 2a

100


Matematik 1

Matematik 2b

100


Matematik 1

Matematik 2c

100


Matematik 1b

Matematik 3b

100


Matematik 2

Matematik 3c

100


Matematik 2

Matematik 4

100


Matematik 3

Matematik 5

100


Matematik 4

Religionskunskap 1

50


Grundskola

Samhällskunskap 1a1

50


Grundskola

Samhällskunskap 1a2

50


Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b

100


Grundskola

Samhällskunskap 2

100

Endast start höst 2021

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 3

100

Endast start vår 2022

Samhällskunskap 2

Sociologi

100

Endast start höst 2021

Grundskola

Svenska 3

100


Svenska 2

Svenska som andraspråk 1

100


Grundskola

Svenska som andraspråk 2

100


Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 3

100


Svenska som andraspråk 2

Ungdomskulturer

100

Endast start vår 2022

Grundskola