Antagningsregler

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka vuxenutbildning i Sollefteå kommun:

  1. Om du är folkbokförd i Sollefteå kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med den kommun du är folkbokförd i och söker utbildningen i Sollefteå genom den.
  2. Från 1 juli det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; gymnasieexamen eller studiebevis ).
  3. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.

Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108).

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Komvux Reveljen, Nipan 2, 881 52 Sollefteå.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.