Påbyggnadsutbildning - vårdkurser

Hösten 2022 erbjuder Reveljen och Sollefteå Gymnasium en påbyggnadsutbildning med vårdkurser mot undersköterska. Utbildningen är på två terminer med heltidsstudier och startar den 29 augusti.

Utbildningen lämpar sig för dig som som har studerat till vårdbiträde eller vill komplettera med kurser för att bli undersköterska. Du ska ha genomfört de kurser som ingår i utbildningen till vårdbiträde. Utbildningen genomförs på plats vid Sollefteå Gymnasium och är på heltid.

Behörighet och ansökan

Sista ansökningsdag 5 juni 2022. Webbansökan öppnar inom kort. För mer information är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt kurser i nationellt yrkespaket mot vårdbiträde. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. 

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats.

Betyg och dokumentation

Du får betyg i varje kurs. Läser du alla kurser som ingår i Skolverkets nationella yrkespaket Undersköterska får du dessutom en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser.

Studie- och yrkesvägledning 

Behöver du hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare. Alla kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Informationsträff

Välkommen att delta i vår informationsträff den 17 maj kl. 18.30 på Reveljen, byggnad 4, Nipanområdet i Sollefteå.

‌Påbyggnadsutbildning 950 poäng
Kurs

Information

Poäng

Anatomi och fysiologi 2


50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2


100

Hälso- och sjukvård 2


100

Omvårdnad 2


100

Psykiatri 2


100

Social omsorg 1


100

Vård och omsorg specialisering


100

Yrkessvenska


150

Svenska/Svenska andraspråk 1


100

Samhällskunskap 1a1


50

Webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Studie- och yrkesvägledare

Monica Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 24 94

E-post: monica.berglund@utb.solleftea.se

Elin Aarseth

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 27 29

E-post: elin.aarseth.vux@utb.solleftea.se

Till toppen