Undersköterska på distans

Hösten 2023 startar Reveljen, tillsammans med Sollefteå Gymnasium, en ny utbildning till undersköterska.

Utbildningen är på distans men med studier på skolan ca en dag/vecka. Du kan välja att studera på hel- eller halvtid och utbildningen är förlagd till Sollefteå Gymnasium. Efter slutförd utbildning kan du ansöka hos Socialstyrelsen om ett bevis att du innehar den skyddade yrkestiteln undersköterska. 

Kursstart

28 augusti 2023

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighet och ansökan

OBS! Ansökan öppnar inom kort!
Sista ansökningsdag 11 juni 2023.
Du söker via webbansökan, länk finns längre ned på sidan. Till utbildningen krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4.

Informationsträff

Vill du veta mer är du välkommen på vår informationsträff den 9 maj kl. 18.30 på Sollefteå Gymnasium, Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.

Studie- och yrkesvägledning 

Behöver du hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Studie- och yrkesvägledare

Monica Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 24 94

E-post: monica.berglund@utb.solleftea.se

Elin Aarseth

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 27 29

E-post: elin.aarseth.vux@utb.solleftea.se

Madeleine Börjesson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 076-118 76 52

E-post: madeleine.borjesson@utb.solleftea.se