Storkökskock - lärlingsutbildning

Det finns idag ett stort behov av utbildad köks- och måltidspersonal inom kommunala, regionala och privata storkök. Det innebär att du har stora möjligheter att få arbete efter denna utbildning. En lärlingsutbildning innebär att du genomför den största delen av din studietid på en arbetsplats med en handledare som stöd.

Planerad start: 13 mars 2023

Studietid: 40 veckor

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Sista ansökningsdag: 24 februari 2023

För mer information och ansökan: Kontakta Magnus Davidsson, kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux, det innebär att du läser största delen av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium och är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

  • Matlagning 1 , 100 poäng
  • Matlagning 2, 200 poäng
  • Matlagning 3, 200 poäng
  • Hygien, 100 poäng
  • Livsmedel och näringskunskap 1, 100 poäng
  • Specialkoster, 100 poäng
  • Komvuxarbete inom restaurang och livsmedel, 100 poäng

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se