Nätverkstekniker

Skolverkets nationella yrkespaket Nätverkstekniker innehåller kurser från El- och energiprogrammet och är utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.

Utbildningen är på distans och innehåller kurser på sammanlagt 800 poäng. Läser du på heltid innebär det 40 veckors studer, på halvtid 80 veckor. APL (Arbetsplats förlagt lärande) 6 veckor ingår. I tabellen ser du vilka kurser som ingår. Länkarna går till Arena Utbildnings hemsida där du kan se förkunskapskrav, kursinnehåll och kurslitteratur. På Skolverkets hemsida finns mer information om de olika kurspaketen vi erbjuder och om utbildningarnas mål, se länk längre ned på sidan.

‌Nätverkstekniker 800 poäng

Kurs

Information

Poäng

Datorteknik 1alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


100

Digital kommunikationstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskaper: Datorteknik 1a

100

Administration av nätverks- och serverutrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskaper: Datorteknik 1a

100

Nätverkstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


100

Nätverksadministrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskaper: Nätverksteknik. APL ingår

100

Nätverkssäkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskaper: Nätverksteknik. APL ingår

100

Nätverksteknologierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskaper: Nätverksteknik.

100

Support och hemservice


100

Om du vill ha en examen från El- och energiprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete. Mer information kan du få av våra studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Studieform

Du läser på distans genom Arena Utbildning. Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha tillgång till dator, studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Kurserna bör läsas i den ordning som anges i tabellen.

Behörighet och ansökan

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ansöker genom webbansökan som du hittar längre ned på sidan. Du kan bara söka kurser på sammanlagt 400 poäng vid varje ansökansomgång. Var noga med att skriva in vilket kurspaket du vill läsa på avsedd plats i webbansökan.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Det är en fördel om du själv kan anskaffa din APL-plats. Om du inte har möjlighet att hitta en plats kan Arena Utbildning hjälpa dig med det. Vid APL följer du personalens arbetstider.

  • Nätverksadministration innehåller 3 veckors APL och Nätverkssäkerhet också 3 veckor. Om du läser kurserna samtidigt kan du göra APL på samma arbetsplats under 6 veckor.

Betyg och dokumentation

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser

Studie- och yrkesvägledning

Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan.

Webbansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reveljens studie- och yrkesvägledare

Monica Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 24 94

E-post: monica.berglund@utb.solleftea.se

Elin Aarseth

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0620-68 27 29

E-post: elin.aarseth.vux@utb.solleftea.se