Lärlingsutbildning

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan en lärlingsutbildning vara något för dig.

Utbildningens upplägg

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning. Utbildningen är på gymnasial nivå och betyg ges i nationella kurser.

Utbildningen ska omfatta minst 400 gymnasiepoäng och som mest 1600 gymnasiepoäng. Till övervägande del ska utbildningen genomföras på en arbetsplats.

Antagningen sker kontinuerligt och studerande kan därmed antas när som helst under året i mån av plats. Utbildningen berättigar även till studiemedel från CSN.

Behörighet

Den som har fullständig svensk grundskola eller motsvarande är behörig att söka till lärlingsutbildningarna. På en del utbildningar kan branschen ställa krav på vissa förkunskaper.

Ansökan och frågor

Har du frågor om lärlingsutbildning eller vill göra en ansökan så är du välkommen att kontakta utbildningssamordnare Magnus Davidsson, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se