Barnskötare - Elevassistent validering

Vuxenutbildningen i Sundsvall erbjuder valideringsutbildning till Barnskötare/Elevassistent för alla medborgare i länet. För dig som inte bor i Sundsvall-Timrå kommun har du möjlighet att delta på lektionerna digitalt, via fjärrundervisning.

Efter utbildning kan du arbeta inom barnomsorg, fritidsverksamhet, assistent i skola/omsorg eller arbete i föreningslivet. Studierna pågår både på skolan, alternativt att delta via länk och på din arbetsplats. Första veckan är heltidsstudier med introduktion, kartläggning av din erfarenhet då vi gör en individuell studieplan för dig.

Därefter träffas gruppen två till tre dagar per månad för föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan lektionsdagarna har du regelbundna träffar med din mentor.

Du läser litteratur och gör uppgifter som ofta är praktiska övningar som du kan genomföra på din arbetsplats. I möten med din mentor, med andra elever kommer du att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbete inom yrket. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt inom studieperioden.

Utbildningen passar dig som:

  • Har erfarenhet inom yrkesområdet
  • Trivs med mycket egna studier
  • Har tillgång till dator

Du kommer att studera via digital lärplattform och kommunicera med dina lärare via videomöten. Vuxenutbildningen i Sollefteå erbjuder grupprum med dator som du kan boka för att sitta och studera i.

Förkunskaper

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet från yrkesområdet. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg som du får från arbetsgivaren. Där ska framgå antal dagar och timmar samt period du har arbetat. Dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen bedöms utifrån hur länge du har arbetat och påverkar antagningen till utbildningen.

Obs! Det ska vara oss tillhanda senast den sista ansökningsdagen. Utan tjänstgöringsintyg kan inte antagning genomföras till valideringsutbildningen.

Ansökan

Sökperioder

Våren: Vecka 16-21, med start augusti v. 33.

Hösten: Vecka 42-45, med start januari v. 2.

Sök till utbildningen via Vuxenutbildningen Sundsvalls webbansökan (sökord Barnskötare). Du hittar länk längre ned på sidan. Mer information om utbildningen hittar du på Vuxenutbildningen i Sundsvalls hemsida, även där hittar du länk längre ned på sidan.