Hågesta 1 och 3

Hågesta1

På Hågestaskolan bedriver dessa program sin verksamhet.

Hågesta 1 Öppnas i nytt fönster.

  • Ekonomiprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Hågesta 3 Öppnas i nytt fönster.

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Introduktionsprogrammet IM
  • Skidgymnasiet (specialidrott)

När den omfattande renoveringen av skolbyggnad Gudlav Bilderskolan (GB) är klar våren 2022 så lämnar vi Hågesta 1 samt 3 och flyttar tillbaka verksamheten till vår nyrenoverade skola.

Idrottslektionerna bedrivs i idrottshallen på Gudlav Bilderskolan.