Skolstart - Läsåret 22/23

Upprop åk 1

Onsdag den 17/8
Klockan: 08:30
Samlingssalen, Gudlav Bilderskolan ( GB )
Ingång vid pennorna

Skolstart åk 2 och åk 3

Torsdag den 18/8
Klockan: 08:30
Lokal enligt schema Skola 24

Till toppen