Läsår 21/22 skolstart åk 2 och åk 3

Elever åk 2 och åk 3 börjar torsdagen den 19/8 kl 10:00
Lokal enligt schema