Gymnasiet förlänger den växelvisa undervisningen till och med den 30 maj 2021

Gymnasiet förlänger den växelvisa undervisningen fram till och med den 30/5 efter inrådan från smittskydd Västernorrland. Tiden fram till dess kommer utvecklingen av smittspridning att analyseras och ligga till grund för beslut för hur vi avslutar terminen. Elever fortsätter enligt samma schema för växelvis undervisning som tidigare.