Gymnasiet förlänger den växelvisa undervisningen tills den 23/4-2021

Gymnasiet förlänger den växelvisa undervisningen fram till och med den 23 april 2021. Tiden fram till dess kommer utvecklingen av smittspridning att analyseras och ligga till grund för beslut kring den fortsatta undervisningen efter det datumet. Elever fortsätter enligt samma schema för växelvis undervisning som tidigare.