Sollefteå gymnasium övergår till distans-/fjärrundervisning

Med anledning av regeringens beslut övergår Sollefteå gymnasium till distans-/fjärrundervisning från 6 december till och med 8 januari.

Som vanligt förväntas du som elev att delta i undervisningen. Mer information finns i appen PinToMind Go och gymnasiets hemsida. Ladda hem appen i telefonen och skriv in koden KERTEU för att få tillgång.

Elever inskrivna i gymnasieskolan förväntas delta i distansundervisning, vilket även ger rätt till medel från CSN. Om elever utan giltig orsak ej deltar i distans-/fjärrundervisning anses det som ogiltig frånvaro och kan medföra en indragning av medel från CSN. Ordinarie schema skall följas och eleverna förväntas logga in på lektion på ordinarie tid.

Du som elev förväntas fortsätta din skolgång via distansundervisning. Uppgifter i Classroom och motsvarande skall genomföras. Icke genomförda uppgifter samt att inte logga in till lektion medför ogiltig frånvaro.

Som elev förväntas du vara aktiv i skolarbetet och följa ditt schema i respektive kurs.

Vissa moment kvar i skolan

Vissa undantag kan göras för fjärr- och distansundervisningen såsom praktiska moment som inte kan skjutas upp elever som har behov av särskilt stöd eller som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Gymnasiesärskolan kommer att ha verksamhet som vanligt.

Matlådor

Matlådor finns att beställa via e-tjänst på www.solleftea.se