Fjärr/distansundervisning - schema med undervisning på plats vecka 49-51

Här nedan kan du ta del av hur upplägget med undervisning på skolan och fjärr/distans ser ut fram till och med vecka 51.

Undervisning på plats i skolan Vecka 49:

GB:

 • - Delar av Bygg återgår till undervisning
 • - Gysär

Hågesta 1:

 • - NA18, NA19

Hågesta 3:

 • - IM

Skedom:

 • - FTTRA18/FTTRA19 anpassad
 • - NB 18/19 anpassad
 • - NB20

Undervisning på plats i skolan Vecka 50:

GB:

 • - Perlas 19-20
 • - VO 18
 • - BA 18-20 (en klass på APL)
 • - Gysär

Hågesta 1:

 • - NA 20, EK 20, SA 20, TE 20 och NA 17, TE 17, SA 17
 • - HA 18-20 (en klass på APL)

Hågesta 3:

 • - BF 20
 • - IM

Skedom:

 • - FTTRA18/FTTRA19 anpassad
 • - NB 18/19 anpassad
 • - NB20

Undervisning på plats i skolan Vecka 51:

GB:

 • - Perlas 18, FTTRA 20
 • - VO 19-20, EE 20
 • - BA 18-20 (en klass på APL), Gysär

Hågesta 1:

 • - NA 18-19, EK 18-19, SA 18-19, TE 18-19
 • - HA 18-20 (en klass på APL)

Hågesta 3:

 • - BF18, BF19, HT19
 • - IM

Skedom:

 • - FTTRA18/FTTRA19 anpassad
 • - NB18/NB19/NB20 anpassad
Till toppen