Välkomna till Sollefteå gymnasium

Vi på Sollefteå gymnasium vill hälsa dig hjärtligt välkomna till oss.

Kontakta oss gärna

Gymnasieskolan skiljer sig från grundskolan på många sätt vilket gör att det säkert kommer att dyka upp frågor och synpunkter.
Vårdnadshavare är välkommen att kontakta skolan om det är något ni vill ta upp med oss.
I första hand är det alltid mentor som är kontaktperson men det går också att höra av sig till någon i skolledningen eller till övrig personal på skolan.

Information från skolan

Vi använder oss av flera kommunikations- och informationsvägar till vårdnadshavare och elever. Främst sker kommunikationen/informationen via mentor och gymnasiets hemsida. Vi vill att ni så fort som möjligt registrerar ett konto på TED, om ni inte redan har ett konto sedan grundskolan. Här kan ni själva lägga in sjukfrånvaro och kan följa närvaron i skolan.

Information om hur man går tillväga för att registrera ett konto finns på gymnasiets hemsida.
På hemsidan finns även information om exempelvis schema, blanketter, läsårstider och kontaktuppgifter till personalen på skolan.

På grund av Covid-19

I år föreligger speciella förutsättningar gällande hur vi genomför vår verksamhet. Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bland annat innebär att vi vidtar så många försiktighetsåtgärder som möjligt för att förebygga smittspridning.
Elev och personal med symptom skall stanna hemma. Elever som uppvisar symptom på skolan kommer omedelbart att skickas hem

Vissa kurser kan komma att genomföras via fjärrundervisning till exempel på grund av att enskild lärare tillhör riskgrupp. Detta innebär att eleverna befinner sig i klassrummet och läraren är på annan plats. I år kommer föräldramöten att ske klassvis med mentor. Närmare detaljer kring detta fås av respektive mentor.

Närvaro, Frånvaro och CSN

Närvaro i skolan är starkt kopplat till elevernas resultat och närvaron utgör dessutom underlag för studiebidraget, vilket dras in vid alltför hög frånvaro. Detta kan även innebära att familjen mister andra bidrag. För omyndig elev är det vårdnadshavarna som anmäler eventuell frånvaro. Frånvaro anmäls via TED alternativt via sms på tel nr 076-944 60 26 före kl 09.00 den dagen du är frånvarande.

För ytterligare information se gymnasiets hemsida.

Anmälan måste göras varje dag. Är frånvaron inte anmäld betraktas den som ogiltig, som vårdnadshavare får ni då ett meddelande (e-post, sms) under förutsättning att ni har registrerat era kontaktuppgifter.

Om eleven har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro per månad dras
studiebidraget för den månaden in samt även för juni månad det läsåret. Har en elev hög anmäld frånvaro för sjukdom kan skolan komma att kräva in sjukintyg.

För att få låna skolans elevskåp tar vi en depositionsavgift (vissa undantag finns exempelvis Hågesta 3 och Skedom där hänglås tas med av elev), ta gärna med kontanter första skoldagen.

Med vänliga hälsningar och hopp om ett gott samarbete under din gymnasietid!

Personalen vid Sollefteå gymnasium