Rödsta

Fritidshemmet består av en avdelning med 4 pedagoger på 70 barn från förskoleklass och upp till årskurs 3. Fritidshemmet har egna lokaler samt samverkar med både skolans bibliotek, rörelserum, matsal samt förskoleklassens teater- och kuddrum.

Verksamheten på Rödsta Fritidshem ser ut enligt följande:

  • Vi har 70 st inskrivna barn i åldern 6 - 10 år
  • Vi har öppet mellan kl. 06:30 - 17:30 Måndag - Fredag (öppettiderna följer vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov och kan ändras)
  • Frukost äter vi kl. 07:45 alla dagar utom vid lov då vi äter kl. 08:00
  • Lunch äter vi kl.11:00 på lovdagar
  • Mellanmål äter vi kl.13:45 alla dagar