Prästbordet

Prästbordets fritidshem ligger nära naturen vid ett bostadsområde med villor. Det är uppdelat i två avdelningar: Falken och Örnen.

På fritidshemmet arbetar fritidspedagoger och vikarier. Här finns 85 stycken inskrivna barn mellan förskoleklass och upp till åk 3.

Fritidshemmen har egna lokaler samt samverkar med både skolans bibliotek, datasal, gymnastiksal och matsal.

Falken

Personal:

  • Marléne Byström fritidspedagog
  • Anna Djurberg-Nieminen fritidspedagog

Mobilnummer: 073 - 274 21 31

Örnen

Personal:

  • Ingrid Berg fritidspedagog
  • Maria Hedström

Mobilnummer: 073 - 274 60 75

Förskoleklass

Förskoleklass använder sig av fritidshemmet Örnens lokaler.

Klasslärare är Cina Forss.