Fritidshem

Fritidshem

Anslagstavlan

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.


Fritidshem kompletterar utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov

I Sollefteå kommun finns denna fritidsverksamhet för barn från 6 till vårterminen eleven fyller 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshemmen är öppna under den del av dagen då barnen inte är i skolan och under lov.